• הספר הבינלאומי של אדריכלי ישראל
  • חדרים בעיר
  • כתבה במרמלדה